Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing          

on kutseühing, kes

         koondab riiklikusse kutseregistrisse kantud viipekeeletõlke

         korraldab tõlkealaseid koolitusi

         korraldab viipekeeletõlkide kutseeksameid

         omistab viipekeeletõlgi kutset

         aitab kaasa viipekeeletõlkide kutsepädevuse tõstmisele ja töötingimuste parandamisele

         aitab kaasa kvalifikatsiooni ja eetikaga seotud konfliktide, probleemide lahendamisele

         seisab hea viipekeeletõlkide professionaalse portree eest

Postiaadress: Ahtri 10a-51, 10151 Tallinn

Elektronposti aadress: evkty@evkty.ee

Kodulehekülg: www.evkty.ee