HARRI PAABO ÕIGUSBÜROO

osutab õigusabi tsiviil-ja haldusasjades alljärgnevates vormides:

·        juriidiline konsultatsioon

·        lepingute, avalduste, taotluste ja muude dokumentide koostamine

·        esindamine asjaajamisel, läbirääkimistel ja/või kohtus

Postiaadress: Kuu tn. 21, 50114 TARTU
Lauatelefon: 7404 966
Mobiiltelefon: 5019 241

Elektronposti aadress: paabo(at)hot.ee