Nõustamisteenus

  • Kuulmispuudega isikute õigusalane nõustamine
  • Kuulmispuudega isikute tõlkealane nõustamine (probleemid seoses tõlgi rolli ja ülesannetega)
  • Kuulmispuudest tulenev psühho-sotsiaalne nõustamine (kurtuse mõju ja eripära inimese arengule, suhetele, toimetulekule ühiskonnas jmt).