Eestikeelse hääletu kõne mõistetavaks tegemine suulises või kirjalikus vormis.