Viipekeeletõlkide OÜ

Meist

Alustasime tegevust 2009. aasta alguses viipekeele tõlketeenuse osutajatena, pakkudes jõudumööda (lisategevusena) ka kurtide ja eesti viipekeelega seotud koolitusi ja nõustamist.
Algusest peale osutame teenuseid üleriigiliselt nii kurtidele kui kuuljatele, nii eesti keeles kui ka eesti viipekeeles.

Teeme koostööd valdkonna teiste tegijatega ning oleme praktikabaasiks Tartu Ülikooli viipekeeletõlgi eriala üliõpilastele.

Täna on meil kolm tegevusvaldkonda

  • tõlkimine
  • koolitamine
  • nõustamine
Teenuste osutamisel väärtustame asjatundlikkust, kliendikesksust, usaldusväärsust , avatust, paindlikkust, koostööd ja innovaatilisust. Nimetatu väljendub eelkõige meie järgmistes tegevuspõhimõtetes:

  • meie töökorraldus ja asjaajamine on mõtestatud, süsteemne ja kliendisõbralik
  • peame kinni kokkulepetest, täidame oma lubadusi
  • eksimise korral  julgeme ka oma vigu tunnistada ja nende eest vastutada
  • oleme oma tegevuses otsekohesed, meie otsused on põhjendatud ja läbipaistvad
  • kohtleme kliente, viipekeeletõlke ja lepingupartnereid võrdväärsetena
  • jälgime hoolega, et meie mõtted, sõnad ja teod alati kokku langeksid
  • otsime ja algatame oma tegevusvaldkondades uusi lahendusi

 Peame oma  missiooniks   olla kõrge kvaliteedi kaudu tunnustatud tõlke-, koolitus- ja nõustamisteenuste (kurtuse ja kurtidega seotud)  turu juhtivaks teenusepakkujaks oma klientidele. Samuti soovime olla heaks ja erialalist edasiarengut toetavaks tööpakkujaks või  lepingupartneriks viipekeeletõlgi  erialal kõrgema hariduse omandanud viipekeeletõlkidele ja teiste valdkondade kurtusest ja kurtidest hoolivatele asjatundjatele