Viipekeeletõlkide OÜ

Kirjalik tõlge

Kirjalik viipekeele tõlketeenus seisneb peamiselt selles, et tõlgime viiplemise kirjalikku eesti keelde või tõlgime eestikeelse kirjaliku teksti eesti viipekeelde. Kirjalikuks tõlkeks peame ka kirjaliku eestikeelsae algteksti viiplemist salvestamise eesmärgil või salvestatud viiplemise väljendamist kirjalikus eesti keeles. Aga kirjaliku viipekeeletõlke erivormiks peame ka viipekeelse isiku koostatud eestikeelse kirjaliku teksti projekti või mustandteksti redigeerimises (panemine grammatiliselt ja stiililiselt korrektsesse eesti keelde).

Kirjaliku viipekeele tõlketeenuse hinna kujunemine. Kirjaliku viipekeele tõlketeenuse osutamise eest tuleb meile tasuda sõltuvalt kirjaliku lähte- või lõppteksti mahust . Ühikuks on arvestuslik lehekülg, mille maht on (koos tühikutega) 1800 tähemärki . Kui lähte- või lõpptekstis on rohkem tähemärke kui arvestuslikus leheküljes, siis tuleb arvestuslikest täislehekülgedest nö üle ulatuva osa eest meile tasuda nagu täislehekülje eest (olemata sellest kui palju teksti tegelikult arvestuslikust täisleheküljest nö üle ulatub). Väikseim ühik mille eest tuleb tasuda (ka siis, kui tekst on tegelikult lühem) on üks arvestuslik lehekülg.