Viipekeeletõlkide OÜ

Tõlketeenused

Meie poolt pakutavad tõlketeenused jagunevad kolme gruppi:

  • kirjalikud viipekeele tõlketeenused
  • suulised viipkeele tõlketeenused (mille loetelu ja hindade kujunemise kirjelduse leiad siit)
  • kirjutustõlketeenused (mille loetelu ja hindade kujunemise kirjelduse leiad siit) 

Kõiki tõlketeenuseid osutame tavateenusena, kiirteenusena või eriteenusena.
Tavateenusena täidame niisuguseid tõlketellimusi, mis on esitatud ja tõlkejuhi poolt täitmiseks võetud hiljemalt … päeva enne tõlkimist, mille täitmine toimub tavapärases olukorra ja tingimustes ning mis ei vaja viipekeeletõlgilt tavapärasest pikemat ettevalmistamisaega (tõlkimisele eelnevat põhjalikumat ettevalmistamistööd).
Kiirteenusena täidame niisuguseid tõlketellimusi, mis on esitatud ja tõlkejuhi poolt täitmiseks võetud ajavahemikul … kuni … päeva enne tõlkimist, mille täitmine toimub tavapärases olukorras ja tingimustes ning mis ei vaja viipekeeletõlgilt tavapärasest pikemat ettevalmistamisaega (tõlkimisele eelnevat põhjalikumat ettevalmistamistööd). Kiirtellimusi võtab tõlökejuht täitmiseks ainult sel juhul, kui meil on olemas selleks piisav (teistest tööülesannetest vaba) tõlgiressurss.
Eriteenusena täidame niisuguseid tõlketellimusi, mis tuleb täita ebatavalises olukorras (näiteks süsta- või mägimatkal), ebatavalistes tingimustes (näiteks suurtes kõrgustes või nakkusohtlikkus piirkonnas) või nõuavad viipekeeletõlgilt tavapärasest pikemat ettevalmistamiseaga (tõlkimisele eelnevat põhjalikumat ettevalmistamistööd) või muul põhjusel tavapärasest erinevaid tasustamistingimusi. Eriteenuste osutamise eelduseks on (selle tingimusi sisaldava) kirjaliku kokkuleppe sõlmimine.

Meie tõlketeenuste eripära väljendub selles, et
  • tõlketellimuse vormistamine on kiire, täpne ja selge
  • tugineme vastastikusele austusele ja usaldusele 
  • meie viiekeeletõlgid on läbinud erialaõppe ning sellele lisaks omandanud veel ka viipekeeletõlgi kutse
  • meie viipekeeltõlgid ei tegele tõlkevälise tegevusega tõlkesituiatsioonis, st püsivad rangelt üksnes erapooletu suhtlemise vahendaja rollis
  • teeme aktiivset koostööd kõigi tõlkesituatsiooni osalistega
  • tagame kõigi meile usaldatud või tõlketeenuse osutamise käigus saadud andmete konfidentsiaalsuse

Meie viipekeeletõlkide nimistu leiate siit ja kirjutustõlkide nimistu siit.

Tõlketeenuse tellimise kohta lisainfo saamiseks palume ühendust võtta tõlkejuhiga:
Ulvi Saks
ulvi@viipekeeletolgid.ee
5060 444